Uppdaterad information om Covid-19, träningsläger och Kungälvsrundan

Hej alla Team Kungälvare!

Som alla är väl medvetna om vid det här laget så står vi inför stora utmaningar i samband med det pågående utbrottet av Covid-19. Alla människor och organisationer i vårt samhälle är direkt eller indirekt påverkade av detta och så även vi i Team Kungälv. Informationen finns också samlad i dokumentet Medlemsinformation covid-19_uppdaterad_200325. Länkar till referenser finns i dokumentet.

Klubben följer de rekommendationer vi får från Folkhälsomyndigheten och Svenska cykel-, skid- och triathlonförbundet, och styrelsen bevakar löpande ändringar. Eventuella förändringar i rekommendationer som vår klubbverksamhet är påverkade av kommer att kommuniceras ut till alla medlemmar via hemsida, mail och Facebook.

Klubbens allmänna inställning är att vi under rådande omständigheter bör ha ett försiktigt förhållningssätt till våra planerade aktiviteter. Alla medlemmar ombeds därför agera klokt och med sunt förnuft. Vi uppmanar alla personer med symptom på luftvägsinfektion, även lindriga, och andra sjukdomar att avstå helt från träning och speciellt våra gemensamma träningstillfällen.

Vi vill kunna träffas och träna tillsammans så länge som det är förenligt med de nationella riktlinjerna och därför fortsätter vi tillsvidare med våra gemensamma utomhusträningar. I dagsläget är det även möjligt att fortsätta simträningen i Oasen, så länge som kommunen håller simhallen öppen.

Team Kungälv har ett antal större aktiviteter inplanerade under våren, det gäller Laholms-lägret, triathlonlägret och Kungälvsrundan. Vi har tyvärr, tillsammans med de ansvariga grupperna för dessa aktiviteter, beslutat att samtliga av dessa aktiviteter kommer att ställas in. I dagsläget är det inte förenligt med rådande rekommendationer att genomföra någon av aktiviteterna i dess nuvarande form. Klubben jobbar nu istället på att tillhandahålla gemensamma träningstillfällen på hemmaplan under de två lägerhelgerna eller att skjuta på något läger till hösten. Planeringen är i full gång och ledare för respektive aktivitet kommer att ta kontakt med berörda medlemmar.

Kungälvsrundan kommer att informera deltagare och funktionärer till tävlingen parallellt med denna information.

Vi kan inte nog understryka vikten av att agera med sunt förnuft, lyssna till aktuella rekommendationer och att avstå från träning vid minsta tecken på sjukdom. Var rädda om er själva och varandra så möts vi ute i det fria på cykelväg och i skog och mark!

Har du några frågor så tveka inte att kontakta oss på medlem@teamkungalv.se

Ta hand om er!

Styrelsen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Länkar till inköpsställen

Älvängen Cykel

 Copyright © 2023 Team Kungälv.  Leverans av MyClub & WeWebb