Uppdaterat information 2020-03-28 angående Covid-19

Hej alla Team Kungälvare!

Uppdaterad information 2020-03-28 baserat Folkhälsomyndighetens rekommendationer 2020-03-27 https://www.krisinformation.se/nyheter/2020/mars/ytterligare-begransning-sammankomster.

Vi har idag haft ett extra styrelsemöte för att diskutera vår hållning som förening baserat på nuläget och förväntad utveckling i samhället i stort. Genom att resonera kring vad som är viktigt för att bibehålla ett väl fungerande samhälle och samtidigt möta individens behov har vi fattat följande beslut, som gäller tills vidare:

  • Vi uppmuntrar våra medlemmar att fortsätta vara aktiva och träna – speciellt utomhus
  • Vi arrangerar inga gemensamma träningar för unga vuxna eller vuxna
  • Vi startar, under kommande helg, upp MTB Kids som planerat med anpassningar enligt gällande rekommendationer från FHM och SCF

Vi har därmed valt en väg där vi aktivt bidrar till att minska risken för smittspridning och belastningen på sjukvården. Det kommer att vara mycket viktigt för ett fortsatt fungerande samhälle. Styrelsen förstår att detta är en stor besvikelse för många medlemmar.

Vi uppmuntrar dock er medlemmar att använda sociala medier och andra kanaler för att hitta någon att träna tillsammans med, men i små grupper, utan fasta tider eller startplatser.

Som tidigare kan vi inte nog understryka vikten av att agera med sunt förnuft, lyssna till aktuella rekommendationer och att avstå från träning vid minsta tecken på sjukdom. Var rädda om er själva och varandra!

Bakgrunden till beslut

För allas bästa är det av yttersta vikt att vi fortsatt har ett fungerande samhälle, inte minst för riskgrupper. Utifrån detta har vi resonerat kring vad som är viktigt för oss som individer och var vi som Team Kungälv aktivt kan påverka. Vi har utgått ifrån att vårt samhälle behöver fortsatt friska och hälsosamma människor, en fungerade sjukvård, tillgång till mat, ekonomisk stabilitet och att skola/barnomsorg samt andra nödvändiga funktioner i samhället kan fortsätta att fungera. Det kommer krävas uthållighet i dessa system över flera månader framöver.

Vi har även utgått ifrån att vi vet att; motion är bra för folkhälsan, när människor träffas ökar smittspridningsrisken, cykling i grupp ökar olycksrisken och att inställda gruppträningar inte påverkar individers, företags eller samhällets ekonomi.

Styrelsen vill att Team Kungälv tar en aktiv och ansvarsfull roll och påverkar i positiv riktning genom att både följa de rekommendationer som FHM ger men också genom att gå ett par steg längre.

Tack för Er förståelse och engagemang!

/Styrelsen

Informationen finns också samlad i dokumentet Medlemsinformation covid-19_uppdaterad_200328.

 

För ytterligare information, se nedan länkar:

https://www.krisinformation.se/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-idrotts–och-traningsanlaggningar/

https://scf.se/forbundet/riktlinjer-for-cyklister-och-tavlingsarrangorer/

https://www.svensktriathlon.org/Nyheter/Nyheter/riktlinjerochrekommendationerangaendecoronaviruset/

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Länkar till inköpsställen

Älvängen Cykel

 Copyright © 2023 Team Kungälv.  Leverans av MyClub & WeWebb