Våra tisdag & torsdagsträningar utgår från Solgärde med start kl. 18:00. Passen är 1:30-2:00. Det kommer at växlas mellan olika baspass som med varianter cyklas 3-4 gånger vardera under vårsäsongen. Alla passen körs med gemensam uppvärmning och nedcykling. Efter uppvärmningen delar vi in oss i olika fartgrupper. Grupporna kör förutbestämda sträckor – intervaller – med högre fart. Sträckorna varierar från 30s till 15 minuters cykling. Sträckorna ligger på Stravasegment så alla som har installert Strava på sin cykelcomputer, klocka eller telefon kan kolla sina tider när man kommer hem. Farten anpassas gruppem som återsamlas efter varje fartökning. Gruppernas storlek anpassas längen på intervallerna och körs som lagtempo eller belgisk kedja.  Passen passar alla som kan cykla i klunga.

Passen körs i två olika backar – Rollsbo & Stubbhult – eller i två platta rundor.

Följande pass är planerade

  1. Korta backintervaller i Rollsbobacken
  2. Långa backintervaller i Stubbhultsbacken
  3. 30/30  i Stubbhultsrundan
  4. 3/1:or i Stubbhultsrundan
  5.  Mellanlånga intervaller i Kärnarundan
  6.  Mellanlänga intervaller i Jägerrundan
  7.  Långa intervaller i Kärnarundan
  8. Långa intervaller i Stubbhultsrundan

Klickar ni på länkerna kan ni se en beskrivning av dom olika passen.

Pass 7 & 8 är fina för att öva klungteknik i ett tempo där vi klarar rotera utan ryck och energiförlust.

Passen kommer varieras med antal fartökningar. Farten anpassas deltakarne. Blir man trött är det lätt att ta sig hem själv.

Vilka pass som kör ni i Aktivitetsplanen och et par dagar innan på Facebook.

Länkar till inköpsställen

 Copyright © 2023 Team Kungälv.  Leverans av MyClub & WeWebb