Är du vår nya Torbjörn inför 2019?

Efter två händelserika år med bla återinförandet av Torsdagsträning, utbildning av ledare och mer struktur/fokus på passen väljer sittande landsvägsgrupp med Torbjörn vid rodret att kliva åt sidan. Det innebär att vi behöver en ny grupp med engagerade landsvägsledare som axlar ansvaret inför 2019 års träningssäsong och framåt.

I huvudsak innebär ansvaret planering av årets träning, säkerställa ledare till framförallt söndagarna, ta fram ruttförslag, utveckla ledare och träningen som sådan mm. Gruppen består lämpligen av 3-4 personer med en person som tar huvudansvaret för sektionen. Sittande grupp kommer att säkerställa en smidig övergång under hösten men ju tidigare desto bättre.

Är du intresserad tveka inte att kontakta Anna Lilja på mail anna.lilja007@gmail.com!

Vi tackar samtidigt Torbjörn för engagerat och förtjänstfullt arbete med att utveckla landsvägssektionen!

Med vänlig hälsning, Styrelsen

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Länkar till inköpsställen

Älvängen Cykel

 Copyright © 2023 Team Kungälv.  Leverans av MyClub & WeWebb