Kallelse till årsmöte i Team Kungälv 2021-02-09

Nu är det dax för årsmöte i Team Kungälv IS

Datum: 2021-02-09

Tid: 19:00 – 21:00

Plats: Digitalt årsmöte online

Med tanke på läget med Covid-19 och de osäkerheter som det medför har styrelsen fattat beslut om att årsmötet 2021 kommer hållas online. Vi kommer att tillhandahålla en lämplig mötesplattform så att alla medlemmar enkelt kan vara med hemifrån. Länkar till den digitala mötesplattformen distribueras senare men i god tid innan mötet.

Detta är naturligtvis mycket tråkigt då våra årsmöten traditionellt är en härlig start tillsammans på det nya träningsåret. Vi hoppas på stor förståelse till detta beslut.

Sista dag att lämna in motioner är 11 januari 2021. Motioner och anmälan skickas till medlem@teamkungalv.se

Hjärtligt Välkomna

//Styrelsen Team Kungälv

Kallelse i dokumentform här.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Länkar till inköpsställen

Älvängen Cykel

 Copyright © 2023 Team Kungälv.  Leverans av MyClub & WeWebb