Information om vår verksamhet under pågående pandemi pga Covid-19

Hej alla Team Kungälvare!

Styrelsen följer löpande utvecklingen av Covid-19 pandemin och med anledning av Folkhälsomyndighetens nyligen uppdaterade rekommendationer till idrottsföreningar har vi haft ytterligare ett extra möte för att diskutera klubbens hållning i frågan.

Vi anser att Team Kungälv fortsatt bör stå fast vid de tidigare rekommendationerna (se tidigare utskick). Då världen fortfarande befinner sig mitt i en pandemi väljer vi att aktivt agera för minskad smittspridning och kommer därför inte att anordna några organiserade träningar under den närmsta tiden.

Styrelsen fortsätter självklart att följa de rekommendationer som gäller och återkommer så snart det sker någon förändring som rör vår klubb och verksamhet. Vår förhoppning är att kunna starta upp klubbgemensamma aktiviteter efter semestern. Tills dess så fortsätt gärna att träna på egen hand eller i små grupper. MTB Kids har vidtagit speciella åtgärder och fortsätter som vanligt.

Läs gärna den viktiga och fulla informationen i Medlemsinformation covid-19_200610.

Vi hoppas på er förståelse under dessa olyckliga omständigheter som världen just nu befinner sig i!

MVH Styrelsen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Länkar till inköpsställen

Älvängen Cykel

 Copyright © 2023 Team Kungälv.  Leverans av MyClub & WeWebb