Anteckningar från LVs planeringsträff för 2020

Landsvägssektionen hade en planeringsträff 19/2-20 för att planera vår- och sommarsäsongen fram till Vätternrundan.

Ett 20-tal personer träffades i Ängegärde Byggs lokaler i Rollsbo och här – TK LV planeringsträff 200219 v2 – finns anteckningarna från mötet.

Ride on!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Länkar till inköpsställen

Älvängen Cykel

 Copyright © 2023 Team Kungälv.  Leverans av MyClub & WeWebb