Uppdaterad information om vår verksamhet (Covid-19)

Hej alla medlemmar i Team Kungälv!

Hoppas att sommaren har varit riktigt fin för er alla och att ni har kunnat njuta av vad Sverige har att erbjuda. MEN sommaren är ju inte riktigt slut än, vi har fortfarande en period framför oss med gott om tid till sköna utomhusaktiviteter!

Vi i styrelsen har ju som ni vet löpande följt utvecklingen av Covid-19 pandemin, vi har lyssnat på de rekommendationer som i första hand Folkhälsomyndigheten har förespråkat och utifrån detta beslutat om det förhållningssätt som gäller för Team Kungälv.

Statusläget just nu är att i stort sett alla Folkhälsomyndighetens rekommendationer kvarstår, vissa lättnader har gjorts framförallt när det gäller resandet. Antalet sjuka och dödsfall har minskat mycket, men i övrigt är det mesta som före sommaren. En hel del aktivitet har förekommit i klubben under sommaren utifrån enskilda initiativ, men kanske inte så många gemensamt aviserade träningstillfällen. Vi vill passa på att rikta ett stort tack till våra klubbmedlemmar som har lyssnat på och följt de rekommendationer som styrelsen har lämnat!

Hur går vi vidare? Styrelsen har nu beslutat att lätta lite på de rekommendationer som vi tidigare har kommunicerat. Vår bedömning är att trycket på gemensamma aktiviteter den kommande perioden inte är lika stort som under våren med exempelvis Vätternrundan som mål.

Därmed ges klartecken bl.a. till klubbens torsdagscyklingar som utgår från Solgärde kl 18:30, det kommer dock inte finnas utsedda ledare på plats. För att fortsatt hjälpa till att hålla nere smittspridningen i Sverige så önskar vi dock att storleken på klungorna hålls nere till max 8-10 cyklister per klunga. Om ni är fler som dyker upp vid tillfällena så är det önskvärt att ni delar upp er i mindre klungor. Det är också viktigt att ni avstår från träning vid uppvisande av minsta symptom på sjukdom. Vi vill betona vikten av eget ansvar och är tacksamma om ni respekterar detta.

Lättnaden innebär också en möjlighet att exempelvis anordna andra gemensamma träningar eller tävlingar i klubbens regi i alla klubbens sektioner. Men kom ihåg att regeln avseende antalet tillåtna deltagare vid allmänna sammankomster om max 50 personer fortfarande gäller. Kontakta gärna styrelsen om det råder oklarheter kring detta.

Vi önskar er alla en fortsatt fin sommar och snart höst!

//Styrelsen

Informationen finns även i dokumentform med länkar till olika informationskällor här.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Länkar till inköpsställen

Älvängen Cykel

 Copyright © 2023 Team Kungälv.  Leverans av MyClub & WeWebb