Styrelsen

Kontaktuppgifter:

Du är hjärtligt välkommen att kontakta oss i styrelsen om du har några funderingar, tips eller idéer. Allt är välkommet, stort som smått.

Ordförande: Stefan Johansson stefan@angegardebygg.se 0708-851888
Sekreterare: Åke Gillmén ake.gillmen@gmail.com
Kassör: Barbro Svensson barbro_jorlanda@hotmail.com 0708-170301
Ledamot: Henrik Lundqvist henrik.lundqvist@renova.se 0705-988408
Ledamot: Anna-Lena Samuelsson anna_lena_samuelsson@hotmail.com 0705-973768
Ledamot: Urban Johansson 0730-921451
Suppleant: Anna Lilja anna.lilja@telia.com
Suppleant: Mats Cambert mats.cambert@hotmail.com 0705-185529

Valberedningen:
Martin Gustafsson m.gustafsson76@telia.com 0705-150614
Peter Hellman phellma2@hotmail.com 0705-338647

X
X