Styrelsen

Kontaktuppgifter:

Du är hjärtligt välkommen att kontakta oss i styrelsen om du har några funderingar, tips eller idéer. Allt är välkommet, stort som smått.

Ordförande: Martin Edofsson martin@edofsson.se

Sekreterare: Jenny Erixon jenny_erixon1@hotmail.com

Kassör: Helene Opperdoes helene.opperdoes@gmail.com

Ledamot: Pelle Kristensen per.kristensen@volvocars.com

Ledamot: Mattias Tellgren vwghia64@gmail.com

Ledamot: Henrik Claesén henrik.claesen@gmail.com

Suppleant: Annica Harrysson annica@phcab.se

Suppleant: Stefan Johansson stefan@angegardebygg.se

Valberedningen:

Ordförande: Fredrik Herou fredrik.herou@telia.com

Ledamot: Veronika Östedt veronikaostedt@gmail.com

Ledamot: Jonas Möller jonas.moller@gmail.com

X
X