Bli medlem

Välkommen till att bli medlem i Team Kungälv, en förening där alla är välkomna oavsett nivå!
Att bli medlem i Team Kungälv IS kostar 200 kronor för enskilda medlemmar och 300 kronor för familjer (år 2018).
Familjemedlemmar skall vara folkbokförda på samma adress.

För att bli medlem skall du betala in medlemsavgiften direkt på Bg 714-6467 Swedbank och ansöka om medlemskap.

Medlemshantering

När du registrerar dig som medlem i Team Kungälv IS lagras dina uppgifter i vårt dataregister i enlighet med PUL. Registret kommer att användas som ett medlemsregister. Sedan finns det ett starkt önskemål att man registrerar en anhörigs telefonnummer om olyckan skulle vara framme när vi är ute på vägarna.
Allt för säkerheten! Det är viktigt att du skriver i rätt personuppgifter för att vi ska kunna få kontakt med dig, mycket av klubbens information skickas bla. ut via E-mail. Dina personuppgifter kommer inte att lämnas ut till tredje part. Däremot kan vi komma att publicera ditt namn och bild på hemsidan, till exempel om du deltar i tävlingar, motionslopp etc.
Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till klubben, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa.

Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig. Om du inte vill att uppgifterna om dig skall finnas kvar i vårt register så skall du kontakta oss skriftligen eller via E-mail och begära ett avlägsnande av personuppgifterna.

När du registrerar dig som medlem samtycker du till att Team Kungälv IS behandlar personuppgifter om dig i enlighet med det ovanstående.

X